Omejitev odgovornosti


Vse navedene informacije, še posebej priporočila za uporabo in nanašanje naših proizvodov, temeljijo na našem znanju in izkušnjah. Zaradi uporabe različnih materialov in spremenljivih delovnih pogojev, ki so izven našega nadzora, striktno priporočamo testiranje primernosti naših izdelkov, in sicer v skladu s predpisanimi procesi in načini uporabe. Ne prevzemamo odgovornosti glede zgornjih informacij ali glede katerega koli pisnega oz. ustnega priporočila, razen v primerih izrecne privolitve ali v primeru poškodb oz. smrti, ki bi bila posledica Henklove malomarnosti ali namere in odgovornosti katerega koli obvezujočega zakona s področja odgovornosti proizvajalca. Navedene informacije niso nujno ažurne, popolne ali pravilne. Ne služijo kot pravni nasveti. Vsak uporabnik je pri ocenjevanju in ugotavljanju skladnosti z uporabnimi zakoni odgovoren izključno sam. Informacije so zaščitene z avtorskimi pravicami. Slednje velja za reprodukcijo, adaptacijo, prevod, hranjenje in obdelovanje informacij v drugih medijih, vključno s hranjenjem in obdelavo informacij z elektronskimi načini. Za vsako koriščenje celote ali dela informacij je potrebno predhodno pisno dovoljenje s strani Henkel AG & Co. Če ni opredeljeno drugače, so vse znamke na tem prodajnem listu blagovne znamke in/ali zaščitene blagovne znamke Henkla in/ali njegovih podružnic.