Lepljenje karoserije

Lepljenje v avtomobilski industriji - Lepila Henkel.

NAVODILA: LEPLJENJE KAROSERIJE

 

Uporaba lepil v avtomobilski industriji se je v zadnjih letih znatno povečala. Spoznajte vse potrebno o lepljenju, npr. pri menjavi bočnih panelov ali pri popravilu strehe z originalnimi deli, še posebej pa pri popravilu same karoserije, kjer je potrebna uporaba posebnih OEM metod.

Več informacij najdete na spodnjih povezavah:

Lepljenje sodobnih avtomobilskih konstrukcij

Lahke konstrukcije in torzijska trdnost

Dodatna protikorozijska zaščita

Lepljenje: dodatno znanje

Spoznajte vse potrebno o lepljenju karoserije.

Poleg običajnih metod spajanja se v avtomobilski industriji uporabljajo tudi napredna lepila. Zaradi številnih prednosti, ki jih ponujajo, odpirajo nove možnosti pri oblikovanju in gradnji vozil ter pri zagotavljanju varnosti.

1.1. Metode spajanja karoserije

1.2 Prednosti spajanja z lepili:

• ne poškodujejo materialov
• omogočajo spajanje različnih materialov (npr. jeklo z aluminijem)
• ohranjajo strukturno celovitost
• izenačujejo obremenitve
• enotno razporejajo obremenitve
• zmanjšujejo hrup in vibracije
• omogočajo dodatno tesnjenje in s tem preprečujejo vdor vode oz. vlage - protikorozijska zaščita.

Koristi strukturnega spajanja
• torzijska trdnost
• strižna moč
• odpornost pred trki

Strukturna lepila se uporabljajo za kovinske dele kot so npr. U-profili in paneli, s katerimi dosežemo boljšo strukturno trdnost ter povečamo varnost v primeru trka. Študije kažejo, da so lepljeni in hibridni spoji bolj vzdržljivi in trdnejši od varjenih, zato prispevajo k udobnejši vožnji. Lepljene strukture v primeru trka bolje absorbirajo energijo in se lažje deformirajo kot strukture, ki so spojene na običajen način.

• Lepila povečujejo trdnost karoserije in izboljšujejo udobje med vožnjo
• Lepila prispevajo k boljši absorpciji energije in povečani varnosti

Koristi fleksibilnega spajanja
• zmanjšanje vibracij
• kompenzacija pri različnih koeficientih raztezanja (uporaba različnih materialov)
• absorpcija zvoka

Pri izdelavi avtomobilov je v nekaterih primerih potrebna uporaba fleksibilnih spojev. Za učinkovitost lepil v teh primerih je potrebna zadostna širina spoja. Ob zapolnitvi vrzeli z lepilom se ustvari fleksibilna bariera, ki omogoča odpornost in absorpcijo sil.

Lepljenje v avtomobilski industriji - Lepila Henkel - Lahke konstrukcije in torzijska trdnost.
Lepljenje v avtomobilski industriji - Lepila Henkel - Za učinkovito lepljenje je potrebna določena velikost vrzeli.

Dvokomponentna lepila se sušijo neodvisno od okoljskih dejvnikov. Sušenje poteka kot kemična reakcija med mešanima komponentama. Sušenje eno-komponentnih lepil deluje na drugačnem principu. Trg ponuja velik izbor enokomponentnih lepil, ki se sušijo ob prisotnosti vlage in dovolj visoke temperature.

Dvo-komponentna epoksi in poliuretanska lepila

Lepljenje v avtomobilski industriji - Lepila Henkel - Primerjava 2-komponentnih in 1-komponentnih tehnologij lepljenja.

Dvo-komponentna lepila se sušijo neodvisno od okoljskih dejavnikov. Sušenje poteka kot kemična reakcija med mešanima komponentama A in B. Sušenje lahko pospešimo s segrevanjem (grelne blazine, infrardeči grelniki, pečice, itd.). Sušenje s segrevanjem lahko v nekaterih primerih poveča trdnost lepila. Vedno preverite podatke glede sušenja, ki so na tehničnem listu izdelka.

Enokomponentna poliuretanska lepila in MS polimeri

Enokomponentna poliuretanska lepila se sušijo pri sobni temperaturi in vlagi. Formiranje skorje: 3-4 mm v prvih 24 urah pri 23°C in 50% relativni vlažnosti. 

Poliuretani in MS polimeri se sušijo od zunaj navznoter.

Za enokomponentna poliuretanska lepila in MS polimere velja enak proces sušenja.

Čas sušenja je odvisen od debeline nanosa. Povišana temperatura ali vlažnost lahko skrajšata čas sušenja, medtem ko nižja temperatura in vlažnost sušenje upočasnita.

Višja vlažnost in temperatura pomenita hitrejše sušenje.

Lepljenje v avtomobilski industriji - Lepila Henkel - Eno-komponentna tehnologija za poliuretane in MS polimere.

Lepila Henkel za avtomobilske karoserije
• zagotavljajo odlično protikorozijsko zaščito in spajanje
• so prilagojena procesom z vidika procesnih časov
• so skladna s specifikacijami avtomobilskih proizvajalcev
• dosegajo OEM/OES zahteve glede trdnosti in odzivanja pri trkalnih testih 
• nudijo izjemno varnost, ki temelji na obsežnih raziskavah in OES izkušnjah

Protikorozijska zaščita
Dvokomponentno lepilo TEROSON EP 5055 zagotavlja odlično protikorozijsko zaščito.
Slike prikazujejo stanje po nekaj ciklusih izpostavljanja soli.

Lepljenje v avtomobilski industriji - Lepila Henkel - Lepljene površine z lepilom TEROSON EP 5055 ne korodirajo.

• Lepljeni spoj je brez korozije

Praktični primer:
• lepljena streha z OEM specificiranim lepilom TEROSON EP 5055
• izjemno lepljenje brez primerja
• razstavljena po 3 letih
Rezultat: brez kakršnekoli korozije

Lepljenje v avtomobilski industriji - Lepila Henkel - Praktičen primer uporabe lepila TEROSON EP 5055: brez korozije!
Lepljenje v avtomobilski industriji - Lepila Henkel - Nelepljen spoj je popolnoma korodiran.

Primerjava:
• nelepljen spoj je popolnoma korordiran

DA  Priprava površine
Mehanska priprava z odstranjevanjem, brušenjem in ravnanjem komponent izboljša primernost površine. Z brušenjem odstranimo deformirane dele in poškodovane plasti ter formiramo enakomerno površino. V nekaterih primerih (odvisno od materiala) pa na ta način tudi izboljšamo oprijem. Za predobdelavo lahko uporabljamo TEROSON VR 20.


DA   Pravilno mešanje dvo-komponentnih lepil
Uporabljajte zgolj pištole z batnim potiskom. Preden privijete statični mešalnik, iz kartuše iztisnite majhno količino materiala in s tem zagotovite istočasen iztisk komponent. Nato pritrdite statični mešalnik. Zavrzite prvih cca. 10 cm iztisnjenega materiala, da dosežete optimalno mešanico. 

NE     premikajte sestavnih delov ali jih postavljajte pod obremenitve
Medtem ko se lepilo suši, lepljenih delov ne smemo premikati oz. jih obremenjevati, ostati morajo nedotaknjeni. S tem proces sušenja ostane nemoten, končna trdnost spoja pa je maksimalna.

Pri določanju dejanskih stroškov popravila je potrebno upoštevati vse aspekte. Vsakršna kalkulacija mora vsebovati naslednje vidike:
• materialni stroški
• prihranek časa
• prihranek energije
• uporaba dodatnih izdelkov
• orodje.