Vijačno varovanje

NAPOTEK:
VIJAČNO VAROVANJE

 

Dnevno uporabljamo izdelke, ki so sestavljeni iz vijačnih spojev. Vijaki spadajo med najpogostejše načine razstavljivega, a hkrati varnega spajanja. 

Vse vrste vijakov kljub različnim oblikam in dimenzijam služijo istemu namenu: zagotoviti trajnost sestavljenih delov. 

V predstavitvi najdete podrobnejše informacije o:

metodah vijačnega varovanja 

vzrokih okvar

metodah sušenja anaerobnih izdelkov

VIJAČNO VAROVANJE: Dodatno znanje

Spoznajte vse o vijačnem varovanju.

Uoraba navora pri privijanju (nevarovan vijak in matica)

  • Vijak se raztegne kot vzmet
  • Privijamo do zahtevane stopnje vpetja
Vijačno varovanje in varovanje cevnih zvez - Delovanje vijakov in matic.

Ohranjanje vpetja:
Vpenjalno silo nevarovanih vijačnih spojev ohranjata le trenje glave vijaka in trenje navoja.
Za preprečevanje razrahljanja, ki je lahko npr. posledica vibracij, je potrebno dodatno varovanje spoja.

Test prečne obremenitve kaže učinkovitost različnih metod vijačnega varovanja.

Vijačno varovanje in varovanje cevnih zvez - Test prečne obremenitve kaže učinkovitost metod vijačnega varovanja.

Razrahljanje  

Sprememba napetosti vijaka povzroči razrahljanje in zmanjša silo vpetja. 

Do tega pride zaradi:

  • Glajenja – zaradi pritiskov se zgladijo grobi deli vpete površine.
  • Podajanja – časovno odvisno deformiranje materiala ob prekomernih obremenitvah, npr. pri vpetju tesnil.

Če je elastičnost spoja neprimerna, npr. če so vijaki preveč priviti ali če je razmerje med dolžino in premerom nepravilno, zmanjšane napetosti vijaka ni mogoče nadomestiti. 

Vijačno varovanje in varovanje cevnih zvez - Razrahljanje kot vzrok okvare.

Samo-odvitje

Do odvijanja pride zaradi dinamičnih obremenitev, vibracij in temperaturnih sprememb. Samo-odvijanje je še pogostejše pri gibljivih delih.

Spremembe obremenitev vodijo do kratkotrajnih momentov brez trenja, kar povzroči odvijanje. Posledično takšna gibanja vodijo do razrahljanja spoja. Samo-odvijanje lahko preprečimo le s primernimi metodami vijačnega varovanja. 

Vijačno varovanje in varovanje cevnih zvez - Samo-odvitje kot vzrok okvare.

Razlika v termičnih raztezkih materialov

Različne kovine imajo različne temperaturne raztezke. Ob hkratni uporabi različnih kovin lahko zato pride do zmanjšanja napetosti vijaka ter zmanjšanja sile vpetja.

Vijačno varovanje in varovanje cevnih zvez - Razlika v termičnih raztezkih materialov kot vzrok okvare.

Korozija 

Pronicanje vode lahko povzroči korozijo navojev. Posledično se lahko zmanjša napetost vijaka, prav tako pa je oteženo razstavljanje.

Vijačno varovanje in varovanje cevnih zvez - Korozija kot vzrok okvare.